اهدا اعضاء بدن جوان فریدونکناری به بیماران نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید.

 ابریشمی مسئول اهدا عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت:با رضایت خانواده ؛ کبد ،کلیه ها و دریچه ی قلب مرحوم حامد مهر علی تبار جوان ۲۶ ساله فریدونکناری به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

وی افزود: مرحوم مهرعلی تبار هفته گذشته در سانحه رانندگی مرگ مغزی و در بیمارستان شهید بهشتی بابل بستری بود که بارضایت خانواده به تهران منتقل و اعضاء بدنش اهدا شد .

ذکریا ذکریایی مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:‌ اعضای بدن ۲۸ بیمار مرگ مغزی مازندران پارسال با رضایت خانواده هایشان به بیماران نیازمند پیوند شد در حالی که سال ۹۴ اهدای عضو ۱۸ مورد بود.

وی با بیان این که بیشتر اهدا کنندگان عضو بر اثر سوانح رانندگی دچار مرگ مغزی شدند، افزود:‌ کوچک ترین بیمار مرگ مغزی اهدا کننده هفت ساله و مسن ترین هم ۶۰ ساله بود.

مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزایش آمار اهدای عضو پارسال را ناشی از فرهنگ سازی در این زمینه و نشانگر استقبال و گرایش جامعه به اهدای عضو عزیزانشان پس از مرگ مغزی بیان کرد.

ذکریا ذکریایی گفت: ۱۵ هزار نفر تاکنون در مازندران کارت اهدای عضو دریافت کردند./باشگاه خبرنگاران جوان