به گزارش طبری نیوز، محمد حسین فاضلى رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه با اشاره به برگزاری چهلمین دوره مسابقات اوقاف و امور خیریه این شهرستان گفت: این دوره از مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته های ترتیل، تحقیق، اذان، دعا و حفظ برگزار شد و از هر بخش نیز سه نفر برتر انتخاب شدند.

وی مشخصات نفرات برتر را به این شرح اعلام کرد:

بخش برادران:

رشته تحقیق:

۱- سجاد عظیمی

۲- سعید عرفانی

۳- هادی رضایی

رشته ترتیل:

۱- علیرضا تباکی

۲- محمد امیری

۳- مهدی اصغرزاده

رشته اذان:

۱- محمداسماعیل جعفری

۲- علی رضایی

۳- امین محمودجانلو

رشته دعاخوانی:

۱- محمد قدسی

۲- حسینعلی رضایی

۳- حسینعلی ولی زاده

بخش خواهران:

رشته تحقیق:

۱- شقایق عموزاد

۲- مریم امیری

۳- سمیه زیارتی

رشته ترتیل:

۱- مرضیه نوری

۲- مریم خلیلی

۳- لیلا یگانه

رشته دعاخوانی:

۱- سکینه نظری نصب

۲- هاجر خلیلی

۳- فاطمه جعفری

رشته حفظ:

حفظ کل:

۱- نرگس رضوانی

حفظ ۱۰ جزء:

۱- مقدسه کاردر

حفظ ۵ جزء:

۱- مریم نوری

۲- مکرمه جعفری

۳- مائده قاسمی