مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل گفت که تابستان امسال در قالب طرح بسیج سازندگی هجرت ۳ ، حدود ۱۴۰ مدرسه دراین شهرستان تا پیش از آغازسال تحصیلی بهسازی زیباسازی می شود.

به گزارش تبری نیوز،  عباس مرزبند گفت: برای بازسازی و بهسازی این مدارس بیش از یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال اعتباری اختصاص یافته است.
وی ، نقاشی ساختمان ، سیم کشی ، تعمیر سیستم سرمایشی و گرمایشی، احیای فضای سبز و گل کاری محوطه و خطاطی و دیوارنویسی ، تعمیر سرویس بهداشتی و فرش کردن سالن ها و نمازخانه ها را از جمله اقدامات برای بهسازی این مدارس برشمرد.
مدیر آموزش و پرورش آمل گفت که در اجرای این طرح ۱۵۷ استادکار فرهنگی و ۴۰ استادکار بسیجی غیر فرهنگی و بیش از ۲ هزار دانش آموز دختر و پسر همکاری می کنند.
تابستان پارسال ۴۴ واحد آموزشی شهرستان آمل بهسازی ، زیبا سازی و مقاوم سازی شده بود .
بیش از ۶۱ هزار دانش آموز در ۴۵۰ واحدآموزشی در شهرستان آمل تحصیل می کنند.

 

لینک منبع