استاندار مارندران گفت :هرگونه تسهیلات در جهت رفع موانع تولید و اشتغال بر سر راه تولید کنندگان با همکاری همه ی دستگاه های زیربط ارائه شود.

به گزارش تبری نیوز، ربیع فلاح جلودار در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد ،با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال اظهار داشت: هرگونه تسهیلات در جهت رفع موانع تولید و اشتغال بر سر راه تولید کنندگان با همکاری همه ی دستگاه های زیربط ارائه شود.

وی افزود: انتظار می رود تا شرایط تولید برای واحدهای تولیدی استان به خوبی فراهم شود.

استاندار مازندران گفت:تصمیمات و برنامه های اقتصادی استان باید در جهت توسعه سرمایه گذاری و صادرات باشد.

وی با اشاره به این که تجارت خارجی یکی از بسته های ۵ گانه رونق تولید و اشتغال، ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور است، ادامه دا د: برنامه های ملی در جهت تولید و اشتغال با دقت تهیه شود.

فلاح بر تشکیل کمیته صادرات خدمات فنی و مهندسی در کنار دیگر کمیته های زیر گروه کارگروه توسعه صادرات استان تاکید کرد و گفت: این کمیته ها برآورد صادراتی حوزه های متبوع خود را در سال ۹۶ ارایه نمایند.

استاندار با تاکید بر این که اولویت محصولات صادراتی برای تامین منابع از طریق بانک های عامل مشخص شود، گفت: بانک های خصوصی برای توسعه صادرات استان به خوبی ورود پیدا کنند.

وی افزود: تحقق حمایت از تولید ملی تنها در سایه مرتفع نمودن موانع موجود بر سر راه تولید واحدهای تولیدی میسر می گردد.

استاندار مازندران با اشاره به وجود برخی از سیاست ها در کشور جهت مرتفع نمودن معضلات موجود بر سر راه تولید،گفت:ضرورت دارد تا تسهیل و رونق تولید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

 

لینک منبع