مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران از اختصاص ۱۳۳ میلیارد ریال برای طرح‌های شهرداری‌ها در سال جاری خبر داد.

به گزارشتبری نیوز ،  فرهاد عسکری در همایش شهرداران شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر مازندران اظهار کرد: براین اساس ۱۳۳ میلیارد ریال برای پروژه ها و طرح های مصوب شهرداری ها در زمینه مدیریت پسماند، طرح های گردشگری و پروژه های زیربنایی و عمرانی برای ۵۴ شهر مازندران در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: شهرداری‌هایی که طرح های مصوب در این سه حوزه دارند می توانند از اعتبارات بند و تبصره ۶ بهره مند شوند.

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران تاکید کرد: از مجموع اعتبارات اختصاص داده شده ۱۰ میلیارد ریال مربوط به گردشگری ، ۲۳ میلیارد ریال مربوط به پروژه های پسماند و ۱۰۰ میلیارد ریال مربوط به پروژه های زیرساختی و عمرانی است.

عسکری افزود: در سال گذشته در مجموع ۱۰۵ میلیارد ریال از محل بند و تبصره ۶ در اختیار شهرداری های مازندران قرار گرفت که اعتبارهای امسال افزایش مناسبی داشته است.

وی بر رعایت دستوالعمل تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری از قراردادی به پیمانی تاکید و به آغاز فعالیت اعضای شورای شهر دوره پنجم اشاره کرد و گفت : با توجه به جابجایی اعضای شورای شهر ، شهرداری ها تمامی مراحل قانونی و انضباط اداری و اخلاقی را سرلوحه کارهای خود قرار داده و از بیت المال و حقوق مردم حراست کنند.