مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران از اختصاص ۱۳۳ میلیارد ریال برای طرح‌های شهرداری‌ها در سال جاری خبر داد.

به گزارشتبری نیوز، فرهاد عسکری در همایش شهرداران شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر مازندران اظهار کرد: براین اساس ۱۳۳ میلیارد ریال برای پروژه ها و طرح های مصوب شهرداری ها در زمینه مدیریت پسماند، طرح های گردشگری و پروژه های زیربنایی و عمرانی برای ۵۴ شهر مازندران در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: شهرداری‌هایی که طرح های مصوب در این سه حوزه دارند می توانند از اعتبارات بند و تبصره ۶ بهره مند شوند.

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران تاکید کرد: از مجموع اعتبارات اختصاص داده شده ۱۰ میلیارد ریال مربوط به گردشگری ، ۲۳ میلیارد ریال مربوط به پروژه های پسماند و ۱۰۰ میلیارد ریال مربوط به پروژه های زیرساختی و عمرانی است.

عسکری افزود: در سال گذشته در مجموع ۱۰۵ میلیارد ریال از محل بند و تبصره ۶ در اختیار شهرداری های مازندران قرار گرفت که اعتبارهای امسال افزایش مناسبی داشته است.

وی بر رعایت دستوالعمل تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری از قراردادی به پیمانی تاکید و به آغاز فعالیت اعضای شورای شهر دوره پنجم اشاره کرد و گفت : با توجه به جابجایی اعضای شورای شهر ، شهرداری ها تمامی مراحل قانونی و انضباط اداری و اخلاقی را سرلوحه کارهای خود قرار داده و از بیت المال و حقوق مردم حراست کنند.

 

لینک منبع