رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل از راه اندازی بازارچه خیریه زنان سرپرست خانوار در این شهرستان خبرداد.

به گزارشتبری نیوز، وحید حسین زاده در جلسه هم اندیشی با شهردار و شورای اسلامی شهر آمل در زمینه احداث بازارچه خیریه برای زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان آمل اظهار کرد: این شهرستان آمادگی راه اندازی بازارچه خیریه زنان سرپرست خانوار را دراد.

وی با بیان اینکه در راستای ایجاد اشتغال پایدار و با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال اقتصادمقاومتی و تولید و اشتغال نامگذاری شده است توجه به اقشار مختلف درآمدزا و دارای موقعیت ایجاد اشتغال ضروری است.

حسین زاده تصریح کرد: در صورت ارایه زمین توسط شهرداری این بازارچه دایمی برای جامعه هدف بهزیستی ایجاد خواهد شد و در این راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر تعامل خوبی با بهزیستی دارند و حامی بهزیستی هستند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل گفت: استقرار کانکس پایگاه سلامت اجتماعی در میدان ۱۷شهریور آمل و ایجاد پارک ویژه معلولین نیز هماهنگی انجام گرفته و مشکلات برطرف شده است.

لینک منبع