مدیرجهادکشاورزی بابلسر از آغاز برداشت برنج در این شهرستان و استان مازندران خبرداد.

به گزارش تبری نیوز، حسن رزاقی از نخستین برداشت و نشا مکانیزه برنج در شهرستان بابلسر خبر داد. 

وی خاطرنشان کرد: نخستین برداشت برنج در شهرستان در سطح یک هکتار برنج رقم گل پنبه با عملکرد ۶هزار ۵۰۰ کیلوگرم  شلتوک در روستای رزکنار بابلسر انجام شد.

مدیرجهادکشاورزی بابلسر تصریح کرد: نخستین نشا مکانیزه نیز در این مزرعه در تاریخ ۱۹ تیر با کشت رقم بینام انجام شد.

رزاقی با اشاره به اینکه کشت برنج از زراعت‌های مهم و اصلی کشاورزان بابلسری است گفت: در سال‌های اخیر استقبال کشاورزان نسبت به کشت مجدد ورتون بسیار زیاد شده است.

وی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود در سال جاری در سطح شهرستان  ۴ هزار هکتار کشت مجدد و رتون انجام شود.

لینک منبع