به گزارش تبری نیوز، به نقل از افراد محلی، د . ح  جوان بهشهری که بر اثر لیز خوردن از ارتفاعات آبشار سنگ نو بهشهر به پایین سقوط کرده بود توسط اهالی منطقه با پیچیدن در پتو به مسیر قلعه بندی راه انتقال پیدا کرد.

فرد مصدوم بعد از رساندن به مسیر ماشین رو با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد اما به علت خونریزی شدید داخلی، در بین راه جان باخت.

آبشار سنگ نو در ۳ کیلومتری جنوب بهشهر شامل چهار آبشار است که بزرگترین آن ۱۲ متر ارتفاع دارد.