حسینقلی قوانلو صبح سه شنبه در حاشیه جلسه جهش تولید با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار شغل جدید با تکمیل طرح‌های صنعتی در استان ایجاد می‌شود، افزود: در سال جهش تولید از ابتدای سال تاکنون ب ۵۴۱ فقره جواز تأسیس در استان صادر شده است.

وی میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در این طرح‌های جدید صنعتی را حدود چهار هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: با تکمیل این طرح‌ها برای بیش از ۱۰ هزار نفر شغل ایجاد می‌شود.

قوانلو با اظهار اینکه مواد شیمیایی، کانی و غیرفلزی و صنایع غذایی بیشترین جوازهای تأسیس صادره است، افزود: در نیمه اول سال جاری به رغم محدودیت‌ها مشکلات ناشی از تحریم و شیوع کرونا پروانه بهره برداری ۹۹ واحد صنعتی در استان صادر شده است.

قوانلو میزان سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفته در سال جاری را بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال بیان کرد و گفت: این طرح‌های صنعتی برای بیش از دو هزار و ۱۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

رئیس سازمان صمت مازندران برنامه ریزی برای احیای واحدهای تولیدی و بازگشت به مدار تولید را از مهمترین برنامه‌های سال جهش تولید بیان کرد.

Source link