به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: در راستای مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی با حضور دادستان شهرستان نوشهر، مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی، تخریب ۳۰ مورد ساخت ساز غیر مجاز شامل ۱۰ دستگاه ویلای باغی، ۱۲ ساختمان نیمه کاره و۱۸ مورد دیوارکشی و اعاده به وضع سابق بیش از ۵ هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان نوشهر انجام شد.

وی اظهار داشت: این احکام علی رغم مقاومت سودجویان در اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به منظور ممانعت از تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی و ویلایی وجلوگیری از سو استفاده سودجویان به اجرا در آمد.