حسین زادگان استاندار مازندران در ستاد استانی مقابله با کرونا در استانداری مازندران که با حضور دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: به استانداران اعتماد کنید چرا که آن‌ها بسته به شرایط استانی نیازمند تصمیم‌ گیری های آنی و فوری درون استانی برای مهار کرونا هستند.
استاندار مازندران همچنین تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای را برای کنترل شیوع کرونا ضروری دانست و گفت: علاوه بر تصمیمات استانی، تصمیمات منطقه‌ای هم می‌تواند به اجرای صحیح، دقیق و نظارت بیشتر شیوه نامه‌های بهداشتی کمک کند.
حسین زادگان با بیان اینکه کمترین رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در فرودگاه ها، نانوایی‌ها و پاساژ‌ها انجام می‌گیرد، افزود: کمیته‌های استانی نظارتی در استان‌ها تشکیل و با اعمال جریمه‌ها و مجازات‌ها با کسانی که شیوه نامه‌ها را رعایت نمی‌کنند برخورد می‌شود.