قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران  از بهره برداری نخستین خانه حمایتی سالمندان استان در بابل خبر داد و گفت: در این خانه بصورت آزمایشی ده نفر از سالمندان به جای زندگی پنجاه نفری در مراکز بیمارستانی، در یک خانه‌ی ۴۵۰‌متری سه اتاق خوابه و با حضور یک مراقب، به شکل مستقل زندگی می‌کنند.
او افزود: طرح خانه حمایتی برای بیماران روانی در ساری و بیماران ذهنی در تنکابن نیز قبلا به بهره برداری رسیده است.
قلندری با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان ۴ نوع مرکز شبانه روزی، مراکز روزانه، خدمات توانبخشی درمنزل و خانه‌های حمایتی در حال ارائه خدمت به سالمندان دارد، گفت: در ۱۵ مرکز روزانه‌ی آن حدود ۸۰۰ نفر آموزش می بینند و در ۵ مراکز شبانه روزی حدود ۲۲۰ نفر نگهداری می شوند.
معاون توانبخشی بهزیستی مازندران گفت: طبق آمار سرشماری سال ۹۷، سالمندان ۹.۲۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند که این آمار در استان ۱۲.۴ درصد است و از این نظر مازندران کماکان در رتبه دوم پیرترین استان‌های کشور قرار دارد.