به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو عصر چهارشنبه در مراسم روز صنعت با اشاره به اینکه بخش صنعت رزمندگان امروز جنگ اقتصادی هستند، افزود: در جنگ اقتصادی، فعالان صنعتی رزمندگان خط مقدم هستند و باید تلاش‌هایشان را قدر دانست.

وی با اظهار اینکه واحدهای صنعتی نمونه با شاخص‌هایی انتخاب شدند و در این شرایط سخت کاری، تمامی بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی برتر هستند، افزود: در حال حاضر وضعیت تولید در شرایط کرونایی ۲.۵ درصد رشد یافته است.

قوانلو با عنوان اینکه سال گذشته نیز تولید و صنعت بدون منفی دوران را پشت گذاشته است، ادامه داد: سال گذشته رشد تولیدات بخش صنعت استان ملموس بوده است و تحریم فرصتی برای تولید ایجاد کرده است.

وی افزود: سال گذشته شمار جوازهای تأسیس ۱۵ درصد، میزان سرمایه گذاری ۳۸ درصد، اشتغال یک درصد رشد یافته است این درحالی که از در شش ماه از نظر تعداد جواز ۲۷ درصد، سرمایه گذاری ۳۹ درصد واشتغال ۳۷ درصد رشد را شاهد بودیم.

مجتبی رضوی رئیس خانه صمت مازندران نیز با بیان اینکه علی رغم آنکه بسیاری از واحدهای تولیدی ما دچار مشکل هستند ولی واحدهای باقیمانده در حال تکمیل ظرفیت هستند، افزود: در حال حاضر به دلیل مسائل ارز، کار کردن در حوزه صنعتی و تولید جذاب شده است.