به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله ملکی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۲ هزارو ۸۲۲ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی و رأی صادر شد، افزود: در شش ماهه اول سال ۱۲ هزار و ۷۵۳ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال که با احتساب پرونده‌های مانده از سال قبل، تعداد ۱۲ هزارو ۸۲۲ فقره مختومه شدند و متخلفین به مبلغ ۱۹۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند

ملکی در خصوص بیشترین و کمترین تخلف در این مدت گفت: عدم درج قیمت با سه هزار و ۶۵۷ فقره، گرانفروشی با سه هزار و ۲۵۸ فقره، عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی دو هزارو ۱۳۵ فقره، عدم ارائه فاکتور خرید هزار و ۱۰۵ فقره، حمل کالای قاچاق ۷۵۵ فقره، عدم صدور فاکتور ۶۰۴ فقره، تقلب ۳۵۳ فقره، کم فروشی با ۳۳۷ فقره است.