دکتر ظفرمند مدیرکل بیمه سلامت مازندران در جلسه هم اندیشی و هماهنگی بررسی روند اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان کشوری و استانی، گفت: چنانچه طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به درستی اجرا شود در درجه اول موجب تجویز منطقی دارومی شود.
او از نسخه پیچی الکترونیکی به عنوان راهکار کنترل خطا‌های نسخه نویسی نام برد و افزود: قطعا با استفاده از این سیستم می‌توان میزان خطا‌ها و اشتباهات در نسخه نویسی دستی را برطرف کرد.

ظفرمند گفت: با توجه به اجرای برنامه پزشک خانواده در استان‌های مازندران و فارس و الزامات قانونی خاصی که بر این طرح برقرار است ما را بر آن داشت تا موضوع نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک را در سطح یک و پزشک خانواده شهری با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه طرح کشوری نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک باید در تمامی مطب‌ها و مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت استان اجرایی شود، افزود: این طرح الکترونیکی نقش مهمی در کمک به ارایه خدمات بهتر و آسان‌تر به بیمه شدگان دارد ضمن اینکه موجب شفافیت هرچه بیشتر در ارائه خدمات شده و پرداختی‌ها به مشارکت کنندگان در این طرح نیز به موقع، منظم‌تر و سریع‌تر انجام می‌گیرد.