سعدی پور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مدارسی که ۳۰سال قدمت دارند جزو مدارس فرسوده و تخریبی محسوب می‌شوند، گفت: از ۴ هزار و ۴۰۰ مدرسه مازندران، ۳۰درصد فرسوده هستند.

او افزود: با کمک حدود ۴۱ میلیارد تومانی خیران، بخشی از این مدارس و تجهیزات نوسازی می‌شود، اما برای پایان طرح نوسازی مدارس، نیاز به اعتبارات ملی است.

سعدی پور با بیان اینکه ۴۶۲مدرسه مازندران، سرویس بهداشتی استاندارد ندارند، گفت:۳هزار و ۶۶۱ مدرسه از سرویس بهداشتی استاندارد برخوردارند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: ۲۳۲مدرسه استان آبخوری مناسب نداشته و ۷۴مدرسه نیز لوله کشی مناسب آب ندارند.
مدیرکل اموزش و پرورش مازندران با بین اینکه برای تجهیز و استانداری این مدارس، تأمین اعتبار مهمترین دغدغه است، کمک خیران در تجهیز و نوسازی مدارس را تعیین کننده دانست.